Πλάτος κολώνας: 55 mm
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 50 mm

Το Μ10800 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για αίθρια και γυάλινες στέγες
Συνεργάζεται με τα προφίλ του Μ6
Υπάρχει σύστημα εσωτερικής αποστράγγισης
Ειδικά προφίλ απομάκρυνσης του νερού της βροχής
Δυνατήτα κατασκευών διαφόρων γεωμετριών

Βασικά χαρακτηριστικά:

Κατηγορία θερμομόνωσης Gruppe 2.1 (Σύμφωνα με DIN52619-3 UR = 2.3 W/m2K )
Πλάτος κολώνας (κατακόρυφης και οριζόντιας) 55 mm
Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης υδάτων και εξαερισμού
Ξεχωριστό κανάλι αποστράγγισης υδρατμών
Δυνατότητα κατασκευής σκεπών – πυραμίδων – πολυέδρων – κυκλικών επιφανειών
Δυνατότητα κατασκευής παραθύρων εξαερισμού με ηλεκτρικό μηχανισμό
Μεγάλη ποικιλία διατομών για την υποστήριξη όλων των κατασκευών, χωρίς στατικά προβλήματα
Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης με τη Μ10880 για πτυσσόμενες επεκτάσεις αίθριων