Διαστάσεις κασών: Πλάτος 56 mm,120 mm και 160 mm – Ύψος 56 mm

Διαστάσεις φύλλων: Πλάτος 46 mm – Ύψος 72,6 mm

Πρωτοποριακό σύστημα κατασκευής παντζουριών το οποίο μεταφέρει την αίσθηση του παλιού ξύλινου παντζουριού στις σύνγχρονες κατασκευές αλουμινίου. Η σχεδίαση του η οποία συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με την αισθητική τελειότητα δίνει όλα τα εχέγγυα για μια κατασκευή παντζουριού με διαχρονική αξία.

Σύστημα παντζουριού με κλασική αισθητική
Το σύστημα διαθέτει δύο είδη κασών. Απλή κάσα, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην μεσοτοιχία είτε στην εξωτερική πρόσοψη του κτηρίου και πρόσθετη κάσα που λειτουργεί ως προσθήκη σε κάσες ανοιγομένων , η οποία δημιουργεί και υποδομή για την τοποθέτηση σήτας .
Η πλήρωση των φύλλων μπορεί να γίνει με γαλονάκι, σταθερή οβαλίνα ή κινητή περσίδα.
Η ειδικής σχεδίασης <<σκαλιέρα>> η οποία επιτρέπει την ταχύτατη και πολλή εύκολη τοποθέτηση σταθερής οβαλίνας
Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής όλων των πιθανών τυπολογιών για παντζούρι (από δίφυλλο έως και εξάφυλλο).
Εκτός από την κλασική κατασκευή της κάσας σε τελάρο υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής του τελάρου της κάσας ως ‘’Π’’ και του φύλλου με ταμπλά με την χρήση ειδικών ταπών για τα φύλλα.
Η ύπαρξη στο σύστημα ειδικού πρόσθετου προφίλ για την κάσα επιτρέπει το δίπλωμα και την ασφάλιση των φύλλων κάθετα στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.
Η ύπαρξη και η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικών διακοσμητικών προφίλ στο εσωτερικό των φύλλων δίνει την δυνατότητα άριστων αισθητικών αποτελεσμάτων.