Βάθος κάσας: 84 mm
Βάθος φύλλου: 84 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 147,47 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος “Τ”: 100mm
Βάρος φύλλου: 140 Kg
Μεγιστο πάχος υάλωσης: 26,6mm
Πάχος διατομών: 1,4-2,0

Το σύστημα M11500 Fire Resistant αποτελεί την πρόταση της Alumil όταν υπάρχει ανάγκη να καθυστερηθεί η επέκταση της φωτιάς σε έκτακτες περιπτώσεις πυρκαγιών σε κτήρια, ώστε να δοθεί στους χρήστες ο απαραίτητος χρόνος για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Στα προφίλ του συστήματος μπορεί να τοποθετηθούν μία πληθώρα από κατάλληλα υλικά πληρώσεως τα οποία παρέχουν διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας εναντίον της φωτιάς καλύπτοντας ένα μεγάλο σφάλμα αναγκών.

Πιστοποιητικά

  • Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση -Έλεγχος Λειτουργίας – IFT Rosenheim
  • Θερμοπερατότητα – IFT Rosenheim
  • Ηχομόνωση – IFT Rosenheim
  • Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση – ΕΚΑΝΑΛ