Σε δύο βασικές διαστάσεις (14×14 και 18x18cm)
Επιλογή ενσωματωμένης σήτας

Σύστημα ρολού για εξωτερική τοποθέτηση, ενδείκνυται για αντικαταστάσεις σε υπάρχοντα κουφώματα και δεν μειώνει το ωφέλιμο ύψος του κουφώματος.

Αεροδυναμικός σχεδιασμός με έντονες καμπύλες
Επιλογή ενσωματωμένης σήτας
Σε δύο βασικές διαστάσεις (14×14 και 18x18cm)