Βάθος κάσας: 90 mm
Βάθος φύλλου: 111 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 117 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος (¨Τ¨): 78 mm
Βάρος φύλλου: 130 Kg
Πάχος υάλωσης: 32 mm (μόνο)
Πάχος διατομών: 1,4-2,6

Το M23000 συνδυάζει αρμονικά την ζεστασιά του ξύλου εσωτερικά με την έλλειψη συντήρησης του αλουμινίου εξωτερικά.

Προσφέρει ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη θερμοπερατότητας Uf=1,6 W/(m2K) και στεγάνωση «ALUSEAL» τριών επιπέδων. Το σύστημα μπορεί να καλύψει όλες τις τυπολογίες σταθερού και ανοιγο-ανακλινόμενου παραθύρου ή μπαλκονόπορτας.

Ειδικά ένθετα προφίλ ειδικού κράματος μετατρέπουν το κούφωμα σε πρακτικά απαραβίαστο κούφωμα. Παράθυρο του παραπάνω συστήματος έχει πιστοποιηθεί στο IFT- του Rosenheim της Γερμανίας σε επίπεδο ασφαλείας WKIII.

Πιστοποιητικά
Μόνοφυλλη μπαλκονόπορτα αλουμινίου – ξύλου/ ανοιγοανακλινόμενη
Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση
ΕΚΑΝΑΛ

Δίφυλλη μπαλκονόπορτα αλουμινίου – ξύλου/ ανοιγοανακλινόμενη
Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση
ΕΚΑΝΑΛ

Επίπεδο Ασφαλείας WKIII
IFT Rosenheim