ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
Βάθος κάσας: 90,9 mm
Βάθος φύλλου: 103 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 152,3 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος “Τ: 118,4 mm
Βάρος φύλλου: 400 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 50 mm
Πάχος διατομών: 3-14,4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος συστήματος: Uninsulated
Uf: 7
Εξωτερική εμφάνιση: Ισιο
Είδος στεγάνωσης: Aluseal 3 επιπέδων
Είδος θερμομόνωσης: –
Μηχανισμός: European Groov
Τυπολογίες: ΣΤΑΘΕΡΑ, ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ

Ανοιγόμενο σύστημα μη θερμομονωτικών κουφωμάτων το οποίο παρέχει κορυφαία αντιβαλλιστική προστασία χάρις την υψηλή στιβαρότητα των προφίλ που το απαρτίζουν.

Βασικό πλάτος συστήματος 90mm
Αντιβαλλιστική προστασία επιπέδου FB4, “Magnum 0,357”, “Remington 0,45” (χωρίς την χαλύβδινη προσθήκη)
Αντιβαλλιστική προστασία επιπέδου FB6, “Kalashnikov 7.62x51mm 5.56x45mm” (με την χαλύβδινη ενίσχυση)
Στο σύστημα χρησιμοποιούνται μεντεσέδες βαρέως τύπου και ειδικό σωληνωτό πηχάκι ασφαλείας
Δυνατότητα υάλωσης μέχρι 50 mm και βάρους φύλλου έως 300 kg