Εμφανές Πλάτος: 55 mm
Ελάχιστο βάθος κολώνας: 9,5 mm
Μέγιστο βάθος κολώνας: 240 mm
Πάχος υάλωσης: εως 52 mm
Πάχος διατομών: 10

H σειρά Μ6 αποτελεί την εξέλιξη των κλασικών υαλοπετασμάτων Μ1 και Μ2, με έμφαση στην καλύτερη θερμομόνωση, απλότητα της κατασκευής και τη βελτίωση του συστήματος απορροής των υδάτων. Το σύστημα έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών, ξεκινώντας από την απλή επίπεδη κατασκευή και φθάνοντας μέχρι σύνθετες κεκλιμένες κατασκευές και την κατασκευή αιθρίων. Είναι πιστοποιημένο από το γερμανικό ινστιτούτο IFT Rosenheim στην υψηλότερη κατηγορία όλων των τεστ που υποβλήθηκε.

Πιστοποιητικά
Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση – Έλεγχος Λειτουργίας
IFT ROSENHEIM

Θερμοπερατότητα
IFT ROSENHEIM

Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Έλεγχος Λειτουργίας – Έλεγχος Παραβιασμότητας
NCTL