Πάγκοι παραθύρων αλουμινίου για κάλυψη των περβαζιών και απομάκρυνση των νερών της βροχής

Σημαντική αύξηση στεγάνωσης και θερμομόνωσης κουφωμάτων
Οικονομική λύση έναντι ξύλου και μάρμαρου
Μεγάλη ποικιλία διαστάσεων (από 50mm έως 300mm)