Βάθος κάσας: 56mm
Βάθος φύλλου: 63,5 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 101,5 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος “Τ: 70 mm
Βάρος φύλλου: 130 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 20 εως 47 mm
Πάχος διατομών: 1,3 – 2,0 mm

Το M9660 είναι ένα σύστημα ανοιγόμενων θερμομονωτικών κουφωμάτων που εξασφαλίζει ποιότητα και την οικονομική εφαρμογή σε πλήθος τυπολογιών ανοιγόμενων συστημάτων με ικανοποιητικές επιδόσεις θερμομόνωσης. Iδανική σειρά για αντικαταστάσεις, συνδυάζοντας πάντα ασφάλεια και λειτουργικότητα, δίχως να απαιτείται υψηλό κόστος επένδυσης.

Πιστοποιητικά
Θερμοπερατότητα
IFT Rosenheim

Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση – Έλεγχος Λειτουργίας
IFT Rosenheim

Ηχομόνωση
Α.Π.Θ