ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
Βάθος κάσας: 87 mm
Βάθος φύλλου: 94,5 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 116 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος “Τ: 90 mm
Βάρος φύλλου: 150 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 50 mm
Πάχος διατομών: 1,5-15,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος συστήματος: Insulated
Uf: –
Εξωτερική εμφάνιση: Ισιο
Είδος στεγάνωσης: –
Είδος θερμομόνωσης: Υαλοενισχυμένο Πολυαμίδιο 20mm
Μηχανισμός: European Groov
Τυπολογίες: ΣΤΑΘΕΡΑ, ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ.

Η σειρά M9760 επεκτείνει την κάλυψη της Alumil, στο χώρο της αντιβαλλιστικότητας. Πρόκειται για ένα ισχυρό, αυξημένης θερμομόνωσης σύστημα για σταθερές και ανοιγόμενες ανακλινόμενες τυπολογίες. Είναι σχεδιασμένο με υψηλής στιβαρότητας συνδεσμολογία προφίλ και με δυνατότητα να αντέξει θύρες βαρέως τύπου με βάρος πόρτας έως 400 Kg και παράθυρα έως 400 Kg.
Το Μ9760 διαθέτει αυξημένου πάχους διατομές και συμπαγή εξωτερικό θώρακα αλουμινίου.
Το σύστημα υποβλήθηκε επιτυχώς σε αντιβαλλιστική δοκιμή επιπέδου FB4 στο εργαστήριο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΕΑΣ-ΠΥΡΚΑΛ1. Το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα αναγνωρισμένο από το ΝΑΤΟ ειδικά για βλητικές δοκιμές.