Φύλλο πλάτους 50 mm
Κρεμαστή κύλιση, 250Kg ανά ράουλο (πάνω) και 125Kg ανά φύλλο
Δυνατότητα μονής, διπλής ή τριπλής υάλωσης, από 24 έως 32 mm

Το Μ9800 αποτελεί την κρύα πρόταση της Alumil για φυσούνες κι αποτελεί τη μη θερμοδιακοπτόμενη έκδοση της Μ19800

Κρεμαστή κύλιση στο πάνω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ράουλου-μεντεσέ ο οποίος σηκώνει 250Kg (125Kg ανά φύλλο)
Επίπεδος (χωνευτός ή μη) οδηγός στο κάτω μέρος, για άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό της κατασκευής
Υλοποίηση κατασκευών με απεριόριστο αριθμό φύλλων λόγω άρσης των περιορισμών που επιφέρουν οι μηχανισμοί δαπέδου
Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγόμενης προς τα μέσα ή έξω
Ειδικές διατομές για την προσαρμογή του κουφώματος στις πιθανές κλίσεις της τοιχοποιίας
Δυνατότητα κατασκευής παντζουριών