Βάθος οδηγού: 92 mm
Βάθος φύλλου: 35 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 116,1 mm
Βάρος φύλλου: 120 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 26 mm
Πάχος διατομών: εώς 1,6

Είναι ένα συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα το οποίο αποτελεί μια εντελώς καινούρια και σύγχρονη πρόταση για συρόμενα συστήματα. Έχει το καλύτερο επίπεδο θερμομόνωσης της κατηγορίας του συμμετέχοντας σημαντικά στην βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς των κτηρίων. Δίνει ευελιξία στους κατασκευαστές με την πληθώρα των τυπολογιών που μπορεί να υποστηρίξει αλλά και με την πληθώρα των διαφορετικών design που μπορεί να έχει το τελικό κούφωμα.

Πιστοποιητικά
Θερμοπερατότητα
IFT-Rosenheim

Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση – Έλεγχος Λειτουργίας
IFT Rosenheim

Ηχομείωσης
Α.Π.Θ