ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
Βάθος οδηγού: 168,5 mm
Βάθος φύλλου: 70 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 115,2 mm
Βάρος φύλλου: 400 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης: 50 mm
Πάχος διατομών: έως 2,2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος συστήματος: Θερμομονωτικό
Uf: 2 W/m2K
Εξωτερική εμφάνιση: Ίσιο
Είδος θερμομόνωσης: Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο 20 mm
Τρόπος κίνησης: Συρόμενο – Ανασυκούμενο
Μηχανισμός: GU 934
Τυπολογίες: ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΦΥΛΛΟΥ, ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ, ΦΙΛΗΤΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ, ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ, ΓΩΝΙΑΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ

To S700 είναι το κορυφαίο ανασυρόμενο σύστημα για πολύ μεγάλα ανοίγματα, με εντυπωσιακά και εκτός ανταγωνισμού χαρακτηριστικά.

Πολύ μικρό ύψος φύλλου 84mm και πλάτος 70mm
Κεντρικό προφίλ-γάντζος επαλλήλου πλάτους μόνο 47mm, για μέγιστη ορατότητα, και ενισχυμένα προφίλ για δυνατότητα κατασκευών ύψους έως 3,00m
Κρυφό κατωκάσι που ενσωματώνεται στο δάπεδο
Έξυπνο σύστημα απορροής υδάτων με εξαιρετικές επιδόσεις και κάτω από ακραία καιρικά φαινόμενα
Ειδικό εξάρτημα απορροής κάτω από τα κεντρικά προφίλ-γάντζοι επαλλήλων συρομένων, που διατηρεί την υδατοστεγάνωση
Ειδικά διελασματικά πολυαμίδια 20mm, που αποτρέπουν την εμφάνιση του φαινόμενου της «μπανάνας», στις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης (Uw έως και 1,3 W/m2k)
Δυνατότητα χρήσης του ίδιου οδηγού περιμετρικά του ανοίγματος δίχως να επηρεάζονται οι εξαιρετικές επιδόσεις του συστήματος

Πιστοπιητικά
Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση
ΕΚΑΝΑΛ

Θερμοπερατότητα
IFT Rosenheim

Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση – Έλεγχος Λειτουργίας
IFT Rosenheim