ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
Βάθος κάσας: 76,5 mm
Βάθος φύλλου: 84 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 137 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος “Τ: 70mm
Βάρος φύλλου: έως και 130 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης: έως και 62 mm
Πάχος διατομών: 1,4-2,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος συστήματος: Insulated
Uf: από 0,98
Εξωτερική εμφάνιση: Ισιο, Πομπέ σπαστό
Είδος στεγάνωσης: Aluseal 3 επιπέδων
Είδος θερμομόνωσης: Υαλοενισχυμένο Πολυαμίδιο 34mm
Μηχανισμός: European Groov, pvc
Τυπολογίες: ΣΤΑΘΕΡΑ, ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ,ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΞΩ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ, VW

Το S60 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για όλες τις τυπολογίες ανοιγομένων συστημάτων με κορυφαία ενεργειακή απόδοση.
Το σύστημα διαθέτει:
Πολύ υψηλή θερμομόνωση, χρησιμοποιώντας υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο πλάτους 38mm και προσθήκη πολυουρεθάνης (Uf έως 0,98 W/m2k)
Ποικιλία στην εξωτερική εμφάνιση: Επίπεδη, καμπύλη, επικλινής, νεοκλασική
Εισόδους με κρυφούς, βαρέως τύπου κυλινδρικούς ή εξωτερικούς μεντεσέδες
Παράθυρα με κρυφό φύλλο
Μέγιστο βάρος φύλλου 130kg και μέγιστο πάχος υάλωσης 58mm

Πιστοποιητικά
Θερμοπερατότητα
IFT Rosenheim

Αεροδιαπερατότητα – Υδατοστεγανότητα – Ανεμοπίεση – Έλεγχος Λειτουργίας
IFT Rosenheim