Φυσουνες

  • M19800

    Φύλλο πλάτους 50mm Κρεμαστή κύλιση, 250Kg ανά ράουλο (πάνω) και 125Kg ανά φύλλο
  • Μ9800

    Φύλλο πλάτους 50 mm Κρεμαστή κύλιση, 250Kg ανά ράουλο (πάνω) και 125Kg ανά φύλλο Δυνατότητα μονής, διπλής ή τριπλής υάλωσης, από 24 έως 32 mm

Τίτλος

Go to Top