Εξοικονόμηση κατ΄οίκον II

Εγχειρίδιο εισαγωγής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος εξοικονόμηση κατ΄οίκον II,για την υποβολή αιτήσεων