Κουφώματα ασφαλείας

  • M30600

    ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Βάθος κάσας: 90,9 mm Βάθος φύλλου: 103 mm Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 152,3 mm Ελάχιστο εμφανές πλάτος "Τ: 118,4 mm Βάρος φύλλου: 400 Kg Μέγιστο πάχος υάλωσης: 50 mm Πάχος διατομών: 3-14,4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Είδος συστήματος: Uninsulated Uf: 7 Εξωτερική εμφάνιση: Ισιο Είδος στεγάνωσης: Aluseal 3 επιπέδων Είδος θερμομόνωσης: - Μηχανισμός: European Groov Τυπολογίες: ΣΤΑΘΕΡΑ, ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ
  • M9760

    ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Βάθος κάσας: 87 mm Βάθος φύλλου: 94,5 mm Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 116 mm Ελάχιστο εμφανές πλάτος "Τ: 90 mm Βάρος φύλλου: 150 Kg Μέγιστο πάχος υάλωσης: 50 mm Πάχος διατομών: 1,5-15,0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Είδος συστήματος: Insulated Uf: - Εξωτερική εμφάνιση: Ισιο Είδος στεγάνωσης: - Είδος θερμομόνωσης: Υαλοενισχυμένο Πολυαμίδιο 20mm Μηχανισμός: European Groov Τυπολογίες: ΣΤΑΘΕΡΑ, ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ, ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ, ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ.
  • S30700

    ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ Βάθος οδηγού: 203,5 mm Βάθος φύλλου: 90 mm Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής: 149 mm Βάρος φύλλου: 600 Kg Μέγιστο πάχος υάλωσης: 37 mm Πάχος διατομών: έως 12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Είδος συστήματος: Uninsulated Uf: 7 Εξωτερική εμφάνιση: Ίσιο Είδος θερμομόνωσης: - Τρόπος κίνησης: Συρόμενο - Ανασυκούμενο Μηχανισμός: GU 934 Τυπολογίες: ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΦΥΛΛΟΥ, ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ

Τίτλος

Go to Top